ContactOver ons
Blog  
19 september 2015

Bij veel woningcorporaties was er de afgelopen jaren sprake van een herinrichting van de organisatie. Vaak werd daarbij aangeven dat de organisatie daardoor meer procesgericht wordt. Maar is dat in de praktijk ook wel het resultaat van de reorganisatie? Of is het meer een vorm van windowdressing? Eigenlijk is dat voor de meeste organisaties nog niet vast te stellen, want de structuur kan weliswaar een goede basis bieden, maar uiteindelijk bepalen de mensen de mate van procesgerichtheid in de org... lees meer

Samenwerken, dus ook samen een blog schrijven

Regelmatig ontmoet je in je werk interessante mensen. Onlangs ontmoette ik Marijke van Loon. Marijke van Loon is zelfstandig gevestigd kleur- en belevingsspecialist. Zij adviseert particulieren, archi... lees meer

Woondialoog als partner

Woondialoog is een initiatief van Bas van Rossum. Woondialoog ondersteunt woningcorporaties in wijk- en vastgoedmanagement. Niet het aanbod van vastgoed, maar de vraag van de mensen uit de wijk is daa... lees meer